"Günəşin nağılı" - "Küçə fənəri"

"Günəşin nağılı" - "Küçə fənəri"