"Günəşin nağılı" - "Günəş və zəhmətkeş insan"

"Günəşin nağılı" - "Günəş və zəhmətkeş insan"