"Günəşin nağılı" - "Ev tapşırığını sevməyən oğlan"

"Günəşin nağılı" - "Ev tapşırığını sevməyən oğlan"