"Günəşin nağılı" - "Güllərin dostluğu"

"Günəşin nağılı" - "Güllərin dostluğu"