"Günəşin nağılı" - "Evə ayı gəlib"

"Günəşin nağılı" - "Evə ayı gəlib"