"Günəşin nağılı" - "Dörd dost"

"Günəşin nağılı" - "Dörd dost"