"Günəşin nağılı" - "Dörd bacı"

"Günəşin nağılı" - "Dörd bacı"