"Günəşin nağılı" - "Çalışqan pişik"

"Günəşin nağılı" - "Çalışqan pişik"