"Günəşin nağılı" - "Boz siçan"

"Günəşin nağılı" - "Boz siçan"