"Günəşin nağılı" - "Barış"

"Günəşin nağılı" - "Barış"