"Günəşin nağılı" - "Balaca sincab"

"Günəşin nağılı" - "Balaca sincab"