"Günəşin nağılı" - "Balaca qaya"

"Günəşin nağılı" - "Balaca qaya"