"Günəşin nağılı" - "Balaca fil"

"Günəşin nağılı" - "Balaca fil"