"Günəşin nağılı" - "Bağçanı sevməyən uşaq"

"Günəşin nağılı" - "Bağçanı sevməyən uşaq"