"Günəşin nağılı" - "Ayının dovşana məsləhəti"

"Günəşin nağılı" - "Ayının dovşana məsləhəti"