"Günəşin nağılı" - "Alma"

"Günəşin nağılı" - "Alma"