6:00

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

6:25

Cizgi serialı: "Üç pişik"

6:50

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

7:15

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

7:40

Cizgi serialı: "Ayı balası Rasmusun macəraları"

7:55

Cizgi serialı: "Köstəbək və Panda"

8:20

Cizgi serialı: "Xeyirxah Komo"

8:35

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

9:00

"Mərcangildə" (təkrar)

9:15

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

9:40

Cizgi serialı: "Molanq"

9:55

Cizgi serialı: "Katuri"

10:10

Cizgi serialı: "Ayı balaları"

10:35

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

11:00

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

11:25

Cizgi serialı: "Üç pişik"

11:50

Cizgi serialı: "Maskalı qəhrəmanlar"

12:15

Cizgi serialı: "Aybala"

12:40

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

13:05

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

13:30

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

14:00

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

14:25

Cizgi serialı: "Ayı balaları"

14:50

Cizgi serialı: "Molanq"

15:00

Cizgi serialı: "Stremyanka və Makaronka"

15:10

Cizgi serialı: "Köstəbək və Panda"

15:35

Cizgi serialı: "Üç pişik"

16:00

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

16:25

"Mərcangildə" (təkrar)

16:45

Cizgi serialı: "Maskalı qəhrəmanlar"

17:10

Cizgi serialı: "Aybala"

17:35

Cizgi serialı: "Katuri"

17:50

Cizgi serialı: "Kunqfu Panda"

18:20

Cizgi filmi: "Latte və sehrli su daşı"

19:35

Cizgi serialı: "Xeyirxah Komo"

19:55

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

20:25

Cizgi serialı: "Kunqfu Panda"

20:55

"Yuxunuz şirin olsun"

21:05

Cizgi filmi: "Rokçu it"

22:40

Cizgi serialı: "Barboskinlər"

23:05

Cizgi filmi: "Yumrular: Qızıl əjdaha haqqında əfsanə"

0:25

Cizgi serialı: "Talespin"

0:50

Cizgi serialı: "Molanq"

1:05

Cizgi serialı: "Şirinlər"

1:30

Cizgi filmi: "Latte və sehrli su daşı"

2:45

Cizgi serialı: "Xeyirxah Komo"

3:10

Cizgi filmi: "Rokçu it"

4:40

Cizgi filmi: "Yumrular: Qızıl əjdaha haqqında əfsanə"

6:00

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

6:25

Cizgi serialı: "Üç pişik"

6:50

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

7:15

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

7:40

Cizgi serialı: "Ayı balası Rasmusun macəraları"

7:55

Cizgi serialı: "Köstəbək və Panda"

8:20

Cizgi serialı: "Xeyirxah Komo"

8:35

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

9:00

"Mərcangildə" (təkrar)

9:15

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

9:40

Cizgi serialı: "Molanq"

9:55

Cizgi serialı: "Katuri"

10:10

Cizgi serialı: "Ayı balaları"

10:35

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

11:00

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

11:25

Cizgi serialı: "Üç pişik"

11:50

Cizgi serialı: "Maskalı qəhrəmanlar"

12:15

Cizgi serialı: "Aybala"

12:40

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

13:05

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

13:30

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

14:00

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

14:25

Cizgi serialı: "Ayı balaları"

14:50

Cizgi serialı: "Molanq"

15:00

Cizgi serialı: "Stremyanka və Makaronka"

15:10

Cizgi serialı: "Köstəbək və Panda"

15:35

Cizgi serialı: "Üç pişik"

16:00

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

16:25

"Mərcangildə" (təkrar)

16:45

Cizgi serialı: "Maskalı qəhrəmanlar"

17:10

Cizgi serialı: "Aybala"

17:35

Cizgi serialı: "Katuri"

17:50

Cizgi serialı: "Kunqfu Panda"

18:20

Cizgi filmi: "Dip "

19:25

Cizgi serialı: "Molanq"

19:55

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

20:25

Cizgi serialı: "Kunqfu Panda"

20:55

"Yuxunuz şirin olsun"

21:05

Cizgi filmi: "Rokçu it: Ritm uğrunda mübarizə"

22:40

Cizgi serialı: "Oskarın vahəsi"

23:05

Cizgi filmi: "Yumrular: Dejavü"

0:30

Cizgi serialı: "Talespin"

0:55

Cizgi serialı: "Molanq"

1:05

Cizgi serialı: "Şirinlər"

1:30

Cizgi filmi: "Dip"

2:35

Cizgi serialı: "Kunqfu Panda"

3:00

Cizgi filmi: "Rokçu it: Ritm uğrunda mübarizə"

4:30

Cizgi filmi: "Yumrular: Dejavü"

6:00

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

6:25

Cizgi serialı: "Üç pişik"

6:50

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

7:15

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

7:40

Cizgi serialı: "Ayı balası Rasmusun macəraları"

7:55

Cizgi serialı: "Köstəbək və Panda"

8:20

Cizgi serialı: "Xeyirxah Komo"

8:35

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

9:00

"Mərcangildə" (təkrar)

9:15

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

9:40

Cizgi serialı: "Molanq"

9:55

Cizgi serialı: "Katuri"

10:10

Cizgi serialı: "Ayı balaları"

10:35

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

11:00

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

11:25

Cizgi serialı: "Üç pişik"

11:50

Cizgi serialı: "Maskalı qəhrəmanlar"

12:15

Cizgi serialı: "Aybala"

12:40

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

13:05

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

13:30

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

14:00

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

14:25

Cizgi serialı: "Ayı balaları"

14:50

Cizgi serialı: "Molanq"

15:00

Cizgi serialı: "Stremyanka və Makaronka"

15:10

Cizgi serialı: "Köstəbək və Panda"

15:35

Cizgi serialı: "Üç pişik"

16:00

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

16:25

"Mərcangildə" (təkrar)

16:45

Cizgi serialı: "Maskalı qəhrəmanlar"

17:10

Cizgi serialı: "Aybala"

17:35

Cizgi serialı: "Katuri"

17:50

Cizgi serialı: "Kunqfu Panda"

18:20

Cizgi filmi: "Ataana qaz "

19:30

Cizgi serialı: "Molanq"

19:55

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

20:25

CS: "Çip və Deyl köməyə tələsirlər"

20:55

"Yuxunuz şirin olsun"

21:05

Cizgi filmi: "Ratatuy"

22:45

Cizgi serialı: "Oskarın vahəsi"

23:05

Cizgi filmi: "Uçan xalça"

0:25

Cizgi serialı: "Talespin"

0:50

Cizgi serialı: "Molanq"

1:05

Cizgi serialı: "Şirinlər"

1:30

Cizgi filmi: "Ataana qaz"

6:00

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

6:25

Cizgi serialı: "Üç pişik"

6:50

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

7:15

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

7:40

Cizgi serialı: "Ayı balası Rasmusun macəraları"

7:55

Cizgi serialı: "Köstəbək və Panda"

8:20

Cizgi serialı: "Xeyirxah Komo"

8:35

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

9:00

"Mərcangildə" (təkrar)

9:15

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

9:40

Cizgi serialı: "Molanq"

9:55

Cizgi serialı: "Katuri"

10:10

Cizgi serialı: "Ayı balaları"

10:35

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

11:00

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

11:25

Cizgi serialı: "Üç pişik"

11:50

Cizgi serialı: "Maskalı qəhrəmanlar"

12:15

Cizgi serialı: "Aybala"

12:40

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

13:05

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

13:30

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

14:00

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

14:25

Cizgi serialı: "Ayı balaları"

14:50

Cizgi serialı: "Molanq"

15:00

Cizgi serialı: "Stremyanka və Makaronka"

15:10

Cizgi serialı: "Köstəbək və Panda"

15:35

Cizgi serialı: "Üç pişik"

16:00

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

16:25

"Mərcangildə" (təkrar)

16:45

Cizgi serialı: "Maskalı qəhrəmanlar"

17:10

Cizgi serialı: "Madaqaskar: Balacaların macəraları"

17:35

Cizgi serialı: "Katuri"

17:50

CS: "Çip və Deyl köməyə tələsirlər"

18:20

Cizgi filmi: "Möcüzələr parkı"

19:40

Cizgi serialı: "Molanq"

19:55

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

20:25

CS: "Çip və Deyl köməyə tələsirlər"

20:55

"Yuxunuz şirin olsun"

21:05

Cizgi filmi: "Evə qayıdan yol"

22:40

Cizgi serialı: "Oskarın vahəsi"

23:05

Cizgi filmi: "Maşınlar"

0:45

Cizgi serialı: "Talespin"

1:05

Cizgi serialı: "Şirinlər"

1:30

Cizgi filmi: "Möcüzələr parkı"

2:50

Cizgi filmi: "Evə qayıdan yol"

4:20

Cizgi filmi: "Maşınlar"

6:00

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

6:25

Cizgi serialı: "Üç pişik"

6:50

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

7:15

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

7:40

Cizgi serialı: "Ayı balası Rasmusun macəraları"

7:55

Cizgi serialı: "Köstəbək və Panda"

8:20

Cizgi serialı: "Xeyirxah Komo"

8:35

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

9:00

"Mərcangildə" (təkrar)

9:15

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

9:40

Cizgi serialı: "Molanq"

9:55

Cizgi serialı: "Katuri"

10:10

Cizgi serialı: "Ayı balaları"

10:35

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

11:00

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

11:25

Cizgi serialı: "Üç pişik"

11:50

Cizgi serialı: "Maskalı qəhrəmanlar"

12:15

Cizgi serialı: "Madaqaskar: Balacaların macəraları"

12:40

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

13:05

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

13:30

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

14:00

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

14:25

Cizgi serialı: "Ayı balaları"

14:50

Cizgi serialı: "Molanq"

15:00

Cizgi serialı: "Stremyanka və Makaronka"

15:10

Cizgi serialı: "Köstəbək və Panda"

15:35

Cizgi serialı: "Üç pişik"

16:00

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

16:25

"Mərcangildə" (təkrar)

16:45

Cizgi serialı: "Maskalı qəhrəmanlar"

17:10

Cizgi serialı: "Madaqaskar: Balacaların macəraları"

17:35

Cizgi serialı: "Katuri"

17:50

CS: "Çip və Deyl köməyə tələsirlər"

18:20

Cizgi filmi: "Kirpilər"

19:55

Cizgi serialı: "Leo və Tiq"

20:25

CS: "Çip və Deyl köməyə tələsirlər"

20:55

"Yuxunuz şirin olsun"

21:05

Cizgi filmi: "Arktika itləri"

22:40

Cizgi serialı: "Oskarın vahəsi"

23:05

Cizgi filmi: "Maşınlar aləmi: Təyyarələr"

0:30

Cizgi serialı: "Talespin"

0:55

Cizgi serialı: "Molanq"

1:05

Cizgi serialı: "Şirinlər"

1:30

Cizgi filmi: "Kirpilər"

3:00

Cizgi filmi: "Arktika itləri"

4:35

Cizgi filmi: "Maşınlar aləmi: Təyyarələr"

6:00

Cizgi serialı: "Mənim balaca ponim"

6:25

Cizgi serialı:"Köməyə tələsən itlər"

7:15

Cizgi serialı: "Narıncı inək"

7:40

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

8:00

Cizgi serialı: "Mexanik Rasti"

8:25

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

8:50

Cizgi serialı: "Daqın günləri"

9:00

Cizgi serialı: "Tayonun macəraları"

9:30

Cizgi serialı: "Günəş dovşanları"

9:55

Cizgi serialı: "Aybala"

10:15

Cizgi serialı: "Timminin vaxtı"

10:40

Cizgi serialı: "Ayı balası Rasmusun macəraları"

10:55

Cizgi serialı: "Qoyun Şon"

11:20

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

11:45

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

12:35

Cizgi serialı: "Narıncı inək"

13:05

Cizgi serialı: "Mənim balaca ponim"

13:30

Cizgi serialı: "Tayonun macəraları"

14:00

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

14:15

Cizgi serialı: " pişik"

14:30

Cizgi serialı: "Timminin vaxtı"

14:55

Cizgi serialı: "Arıların hekayələri"

15:20

Cizgi serialı: "Qoyun Şon"

15:45

Cizgi serialı: "Mexanik Rasti"

16:10

CS: "Çip və Deyl köməyə tələsirlər"

16:35

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

17:00

Cizgi serialı: "Günəş dovşanları"

17:10

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

17:35

Cizgi serialı: " pişik"

17:50

Cizgi serialı: "Kunqfu Panda"

18:20

Cizgi filmi: "Dənizə qayıdış"

19:55

CS: "Çip və Deyl köməyə tələsirlər"

20:25

Cizgi serialı: "Kunqfu Panda"

20:55

"Yuxunuz şirin olsun"

21:05

Cizgi filmi: "Südəmər bos"

22:40

Cizgi serialı: "Oskarın vahəsi"

23:05

Cizgi filmi: "Təyyarələr: Yanğın və xilasetmə"

0:25

Cizgi serialı: "Talespin"

0:50

Cizgi serialı: "Molanq"

1:05

Cizgi serialı: "Şirinlər"

1:30

Cizgi filmi: "Dənizə qayıdış"

3:05

Cizgi filmi: "Südəmər bos"

4:40

Cizgi filmi: "Təyyarələr: Yanğın və xilasetmə"

6:00

Cizgi serialı: "Mənim balaca ponim"

6:25

Cizgi serialı:"Köməyə tələsən itlər"

7:15

Cizgi serialı: "Narıncı inək"

7:40

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

8:00

Cizgi serialı: "Mexanik Rasti"

8:25

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

8:50

Cizgi serialı: "Daqın günləri"

9:00

Cizgi serialı: "Tayonun macəraları"

9:30

Cizgi serialı: "Madaqaskar: Balacaların macəraları"

9:55

Cizgi serialı: "Molanq"

10:15

Cizgi serialı: "Timminin vaxtı"

10:40

Cizgi serialı: "Ayı balası Rasmusun macəraları"

10:55

Cizgi serialı: "Qoyun Şon"

11:20

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

11:45

Cizgi serialı: "Köməyə tələsən itlər"

12:35

Cizgi serialı: "Robokar Poli"

13:05

Cizgi serialı: "Mənim balaca ponim"

13:30

Cizgi serialı: "Tayonun macəraları"

14:00

Cizgi serialı: "Super qanadlar"

14:15

Cizgi serialı: " pişik"

14:30

Cizgi serialı: "Timminin vaxtı"

14:55

Cizgi serialı: "Molanq"

15:20

Cizgi serialı: "Qoyun Şon"

15:45

Cizgi serialı: "Mexanik Rasti"

16:10

CS: "Çip və Deyl köməyə tələsirlər"

16:35

Cizgi serialı: "Arı balası Maya"

17:00

Cizgi serialı: "Günəş dovşanları"

17:10

Cizgi serialı: "Panda və Kroş"

17:35

Cizgi serialı: "Xeyirxah Komo"

17:50

Cizgi serialı: "Kunqfu Panda"

18:20

Cizgi filmi: "Horton"

19:45

Cizgi serialı: "Bernard"

19:55

CS: "Çip və Deyl köməyə tələsirlər"

20:25

Cizgi serialı: "Kunqfu Panda"

20:55

"Yuxunuz şirin olsun"

21:05

Cizgi filmi: "Südəmər bos: Ailə biznesi"

22:45

Cizgi serialı: "Oskarın vahəsi"

23:05

Cizgi filmi: "Aeromaşınlar"

0:20

Cizgi serialı: "Talespin"

0:45

Cizgi serialı: "Molanq"

1:05

Cizgi serialı: "Şirinlər"

1:30

Cizgi filmi: "Horton"

3:00

Cizgi filmi: "Südəmər bos: Ailə biznesi"

4:40

Cizgi filmi: "Aeromaşınlar"